پشت صحنه نماهنگ سازمان بسیج جامعه پزشکی استان اصفهان
تولیدات ما

نماهنگ سازمان بسیج جامعه پزشکی استان اصفهان

نماهنگ سازمان بسیج جامعه پزشکی استان اصفهان نماهنگ رسمی سازمان بسیج جامعه پزشکی استان اصفهان با عنوان “مرهم” تقدیم حضورتان میگردد. شاعر : قاسم صرافان خواننده: حسین جباری کارگردانی، تصویربرداری […]